Interoperabilitet

Var är interoperabilitet? Läser man på Svenska Wikipedia hittar man följande:

Interoperabilitet är förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra. Exempel på detta kan vara att systemen kan använda samma protokoll, som TCP/IP eller HTTP, eller att de kan läsa och skriva samma filformat eller använda samma semantiska definitioner.

För att förtydliga lite citerar försvarsmakten som följer:

Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Skall kunna ske genom att tjänster utbytes mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller militära styrkor. Uppnås genom en internationell standardiseringsprocess.

Sen är det inte så mycket mer förutom källor.

Jag antar att det är ett relativt nytt ord, eller åtminstone ett ord som inte har haft så mycket betydelse innan det enorma genomslaget av internet.

Nu är dock ordet viktigare än någonsin, allt är uppkopplat och fler och fler enheten måste kunna arbeta tillsammans. Självklart uppstår mycket problem då många system är utvecklade för länge sedan och har oeffektiv kod samt är inte kompatibel med nyare mjukvara. De är skriva i olika programeringsspråk och liknande.

På den här hemsidan hade jag tänkt försöka bringa lite klarhet till ordet interoperabilitet och hur vi kan få olika enheter att fungera bättre tillsammans. Jag har även tänkt att blogga om lite allt möjligt.