Vad är Interoperabilitet?

Jag nämnde på framsidan lite kort om vad interoperabilitet är men nu tänkte jag gå in lite djupare på hur jag tolkar och upplever interoperabilitet.

Interoperabilitet – Kommunikation?

Det är egentligen så enkelt. Interoperabilitet är kommunikation. Generellt sett när man pratar om interoperabilitet så pratar man om olika datorsystem och liknade, men det gäller inte bara där.

Ett bra exempel på interoperabilitet är med språk. I världen finns det enligt ett blogginlägg på ef över 6900 språk i världen, väldigt opraktiskt eller hur. Det betyder också att om man åker till olika delar av världen blir kommunikation väldigt svår och det finns inte mycket interoperabilitet. Det här är såklart ett problem, men inte ett nytt sådant så det finns såklart lösningar. Redan på 1800-talet gjordes försök att skapa ett internationellt språk, Esperanto, och även om jag tror det har fått en del spridning så är det inget man kan förlita sig på för kommunikation runt om världen.

Jag skulle säga att det närmsta vi har kommit interoperabilitet när det gäller personlig kommunikation är språket engelska, men inte ens det är gångbart i närheten av överallt. I många delar av världen talar befolkningen knappt ett ord engelska.

Vad som faktiskt fungerar, åtminstone på en låg nivå, men inte används då det är oerhört opraktiskt är bilder, vart du än är i världen kan du rita en bild på mat eller vatten och folk kommer förstå. Men att förmedla mer avancerad information än så blir mycket svårt.

Google translate, tolkar och liknande då?

Ja det fungerar alldeles utmärkt som lösningar, men det är inte interoperabilitet i min tolkning av ordet. För att det ska vara riktig interoperabilitet skall ingen mellanhand (så som en tolk eller en översättningsapp) användas.

Att få hela världen att prata samma språk är svårt, och antagligen inte ens önskvärt. Men med datorkommunikation är det annorlunda, datorer har inga egna kulturer och liknande så där vill man bara få det så effektivt som möjligt

Interoperabilitet i datorvärlden är helt enkelt förmågan att få olika datorsystem och liknande att kunna kommunicera med varandra.

Hur man får till det kommer jag beskriva närmare i en annan artikel.